SEO (Search Engine Optimization) là quá trình tối ưu hóa các yếu tố khác nhau trên trang web để đạt tiêu chuẩn của Google và cải thiện vị trí của trang web trên công cụ tìm kiếm. Việc triển khai SEO không chỉ giúp tăng chất lượng và uy tín