* Mỗi năm vi sinh vật sản xuất ra khoảng 80 triệu tấn phân bón hữu cơ trong khi thế giới sản xuất được chỉ khoảng từ 50-60 triệu tấn phân bón hóa học. * Các nhà khoa học tính toán rằng, nếu con người vẫn giữ thói quen canh