Trở Về Với Những Điều Cơ Bản Nhất, Quay Lại Với Những Điều Tinh Khiết.

Ánh sáng trong suốt là bởi kết hợp 7 sắc cầu vồng. Nước trong suốt là vì chứa trong mình những điều tuyệt diệu. 70% diện tích bề mặt trái đất là nước – 70% cơ thể người là nước! Một người khỏe mạnh có phần đóng góp từ một

Xem thêm