Rượu Cacao Binon

380.000,0

Rượu Cacao Binon được làm từ lớp cơm trắng tươi ngon của hạt caocao, rượu Binon Cacao rất độc đáo và hương vị tươi mát vùng nhiệt đới. Với số lượng rượu rất hạn chế.
Danh mục:

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rượu Cacao Binon”