Mía thì ngọt – đương nhiên rồi, nhưng đã bao giờ bạn cho mình cơ hội cảm nhận vị ngọt của nước??? Ba mẹ mình xưa (mà nay cũng vẫn còn ạ) thường khi nếm đồ ăn cho mình hồi bé, thường  nêm cho vị gần bằng với khẩu vị