A. CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TRÌNH VÀO MÙA HÈ NÊN ĂN GÌ Với những biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt mùa hè nắng nóng hơn mọi năm. Việc các công nhân xây dựng trong đó có nghề thi công nội thất nhôm kính của Nhôm kính